LinkedIn Connection Suggestion

(Dutch, English version below, version francaise ci-dessous)
Hallo, hartelijk dank voor je uitnodiging.

Zoals aangegeven in m’n LinkedIn profiel: als we mekaar nog niet ontmoet hebben, ben ik benieuwd naar de reden van je uitnodiging. Om de kwaliteit van mijn netwerk garanderen, accepteer ik niet zomaar lege uitnodigingen, zonder inhoud. Dit helpt alvast om een goed gesprek op te starten.

Wat is je toegevoegde waarde voor mijn professioneel netwerk?
En wat is mijn toegevoegde waarde voor jou?

Alvast hartelijk dank om me wat meer details te bezorgen!

Met vriendelijke groeten,
Peter

(English Version)

Hello,
thanks for your invitation to connect on LinkedIn.

As mentioned in my LinkedIn profile, to assure the quality of my professional network, I’m very much interested to learn why you’ve invited me as I’m not accepting blank invites from just anyone. A good introduction accelerates a good conversation.

What is your added value to my professional network?
What is my added value for you?

Looking forward to your response!
Kind regards,

Peter

(Version française)

Bonjour,

merci pour votre invitation sur LinkedIn.

Comme mentionné dans mon profil LinkedIn, pour assurer la qualité de mon réseau professionnel, je suis très intéressé de savoir pourquoi vous m’avez invité car je n’accepte pas les invitations sans introduction de n’importe qui.

Une bonne introduction accélère une bonne conversation.

Quelle est votre valeur ajoutée à mon réseau professionnel? Quelle est ma valeur ajoutée pour vous?

Dans l’attente de votre réponse, bien à vous,

Peter