belac

Handige tip: snelle en volledige download van #BELAC auditor werkbestanden en documenten

(Update: 29/4/2022, link naar BELAC Management systeem)

Wanneer je als auditor voor BELAC (de Belgische Accreditatie-instantie) werkt, moet je gebruik maken van hun

  • richtlijnen
  • Procedures
  • juridische documenten & referentiestandaarden
  • aanwijzingen
  • beoordelingsrapporten

Deze worden allemaal (afzonderlijk) gepubliceerd op de website van BELAC onder de publicaties:

De meest recente updates vind je hier: https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/accreditatie-belac/recent-gewijzigde-en-nieuwe

Er is jammer genoeg geen optie om alle bestanden in één keer te downloaden.

Informatie over het BELAC management systeem vindt je hier:

(NL) : https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/accreditatie-belac/managementsysteem-van-belac

(FR): https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/accreditation-belac/systeme-de-management-de-belac

(EN): https://economie.fgov.be/en/themes/quality-and-safety/accreditation-belac/management-system-belac

Download zelf de volledige collectie met Powershell

Om alle BELAC bestanden als collectie te downloaden kan je dit Powershell script gebruiken.

Om dit script te gebruiken, moet je de .txt extensie verwijderen (laat de .ps1 suffix staan).

Moest je geen Microsoft Windows gebruiken, dan kan je dit script ook op Linux draaien.
Meer info: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-linux?view=powershell-7.2?WT.mc_id=ES-MVP-5002204

Full download zip (versie 2022-04-28)

Om het makkelijk te maken hier is de volledige download van 3 talen in zip formaat.

English version download zip (version 2022-04-28)

Download the EN version zip docs here:

Nederlandstalige download zip (version 2022-04-28)

Download de NL versie zip hier:

Version francophone a télecharger(version 2022-04-28)

Version FR ici:

Versie beheer

2022-04-29: Update met BELAC mgmt systeem info

2022-04-28: Originele post

Note-to-self: Quick & full download of #BELAC auditor work files

(Latest update: 29 apr 2022, reference to BELAC Management system)

When working as auditor for BELAC (the Belgian Accreditation Body), you’ll need to use their

  • guidelines
  • procedures
  • legal documents & reference standards
  • instructions
  • assessment reports

These are all (separately) published on the BELAC website under the publications:

The most recent updates can be found here: https://economie.fgov.be/en/themes/quality-and-safety/accreditation-belac/recently-modified-and-new

But there is no option available to download the full set at once.

Information on the BELAC management system can be found here:

(NL) : https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/accreditatie-belac/managementsysteem-van-belac

(FR): https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/accreditation-belac/systeme-de-management-de-belac

(EN): https://economie.fgov.be/en/themes/quality-and-safety/accreditation-belac/management-system-belac

Download the full collection yourself – Powershell

Therefore you can use this Powershell script to get the most recent full collection of BELAC docs.

To execute the Powershell script, you need to remove the .txt extension (and leave the .ps1 suffix).

Even if you’re a Linux fan, you can run this script.
More info: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-linux?view=powershell-7.2?WT.mc_id=ES-MVP-5002204

Full download zip (version 2022-04-28)

To make your life easy, here is the full download of 3 languages in zip.

English version download zip (version 2022-04-28)

Download the EN version zip docs here:

Dutch version download zip (version 2022-04-28)

Download the NL version zip docs here:

French version download zip (version 2022-04-28)

Download the FR version zip docs here:

Versioning

2022-04-29: Updated with BELAC mgmt system info

2022-04-28: Original post