iso27002

Note-to-self: free download of interesting guides for SME from DigitalSME.eu

Jean-Luc Allard pointed out to a #free#download of interesting guides for #SME on implementing the #informationsecurity basics we all need:

Freshly published: Essential controls for SMEs to protect user’s #privacy and data and ensure #GDPR compliance (based on new #ISO27002)
https://lnkd.in/epridtnY

Direct download of PDF: https://lnkd.in/en8rVMBY

And also: The #ISO27001 standard made easy for SMEs:
https://lnkd.in/eiaBbdmp
Direct PDF access: https://lnkd.in/eFR2yjp

And there is more on the website of European DIGITAL SME Alliance (website: https://www.digitalsme.eu/)

#smebusiness#smesupport#smallbusiness

Note-to-self: MNM van KSZ (Minimale normen – Sociale Zekerheid)

Minimale Normen / Normes Minimales van de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) gebaseerd op de ISO27001/ISO27002

“De toepassing van de minimale normen informatieveiligheid en privacy is verplicht voor instellingen van sociale zekerheid overeenkomstig artikel 2, eerste lid, 2° van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Bovendien moeten de minimale normen informatieveiligheid en privacy eveneens toegepast worden door alle organisaties die deel uitmaken van het netwerk van de sociale zekerheid overeenkomstig artikel 18 van deze wet. Tenslotte kan het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid de naleving van de minimale normen informatieveiligheid en privacy ook opleggen aan andere instanties dan de hogervermelde.  ”

Bookmark:

(NL) https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/gegevensbescherming/informatieveiligheidsbeleid

(FR) https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/protection-des-donnees/politique-de-securite-de-linformation

(edit)

Opmerking: voor alle duidelijkheid, op zich zijn deze documenten geen nieuwigheid maar buiten de SZ zijn deze normen minder gekend… vandaar dat het toch nuttig is om ze bij te houden als geheugensteun en referentie. Je komt er sneller mee in contact als je denkt…

CCSK – DOMAIN 4 (Compliance and Audit Management) reference material

CCSK

Preparation tool kit (with registration): https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/ccskv4_exam_prep_kit

Separate downloads:

(ISC)² Belux Chapter

2019-04-04 meeting presentation on CCSP-CCSK

ISC2-Belux-Chapter-20190404-Event

Additional Reading

PCI-DSS

Download PCI-DSS  without registration: https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2-1.pdf

Documentation library: https://www.pcisecuritystandards.org/document_library

SOC1/SOC2/SOC3

https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/sorhome.html

Microsoft Azure – Cloud Security Compliance (Trust center)

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/compliance-overview

Documents download: https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/MSComplianceGuideV3

https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/MSComplianceGuide

Regional & country compliance: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/regional-country-compliance

Google Cloud Security Compliance

Google Cloud security compliance – general

ISO27001: https://cloud.google.com/security/compliance/iso-27001/

CSA STAR

ISO Standards

ISO27001

ISO27002

ISO27017 (Cloud security)

ISO27018 (Personal data)

ISO27032 (Cybersecurity)

CSA STAR

https://cloudsecurityalliance.org/star/#_overview

Other

Interesting collection of documents & references on compliance and standards: here,  including, HIPAA, PCI-DSS, ISO27001/27002, …